Intrebari frecvente

Q?Firma Dvs are angajat administrator ce detine atestat de administrator bloc?
A.

Da. Firma noastra a angajat oameni care au urmat cursuri de administrator bloc si care au obtinut atestat de administrator imobile. Conform legii nu poate desfasura activitati de administrare decat o firma sau o persoana fizica atestata

L230/2007 Cap. IV  Art. 34:” (1) Administrarea, întretinerea, investitiile si reparatiile asupra proprietatii comune sunt în sarcina asociatiei de proprietari.

(2) Asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, întretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.”

L230/2007 Cap. I  Dispozitii gentale, definitii – Art. 3:“ k) atestat – actul care dovedeste calitatea de administrator de imobil.”

Q?Avand in vedere ca vine iarna putem apela la firma Dvs ptr a dezapezirea aleilor si spatiilor comune din jurul blocului?
A.

Bineinteles ca puteti. Firma noastra ofera si astfel de servicii. Angajatii sau colaboratorii nostri vor veni la  solicitarea dumneavoastra imediat dupa oprirea ninsorii. Puteti apela la serviciile noastre si ptr dezapezirea locurilor de parcare sau a altor spatii proprietate individuala.

Q?Care este procentul care se aplica la calcularea penalizarilor ptr restante la intretinere?
A.

In Legea 230/2007 scrie: Art. 49. – (1) Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata. Penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat.

Q?Cum se delimiteaza instalatiile comune de cele aflate in proprietatea imobilului?
A.

Punctul de delimitare/separare a instalatiilor reprezinta locul in care se branseaza instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea furnizorului la instalatiile utilizatorului. Punctul de racordare/bransare constituie in acelasi timp si locul in care se face delimitarea/separarea instalatiilor din punct de vedere al proprietatii.(Art. 3 din Ordinul nr. 233/2004 din 30.08.2004)

Q?Ce reprezinta Condominiul?
A.

Condominiul (sau imobilul) reprezinta o proprietate imobiliara din care unele parti sunt proprietati individuale, reprezentate din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, iar restul, parti aflate in proprietate comuna. Prin asimilare poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna. (Art. 3 din Ordinul nr. 233/2004 din 30.08.2004)

Q?Ce reprezinta cota indiviza?
A.

Cota indiviza / Cota parte din proprietatea comuna reprezinta cota de proprietate din proprietatea comuna ce revine fiecarei proprietati individuale – apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta. (Art. 3 din Ordinul nr. 233/2004 din 30.08.2004)

Q?Ce inseamna suprafata utila a apartamentului?
A.

Suprafata utila a apartamentului reprezinta suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor, asa cum este inscrisa in actul de proprietate sau in contractul de vanzare-cumparare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu cuprinde: suprafata logiilor si a balcoanelor. (Art. 3 din Ordinul nr. 233/2004 din 30.08.2004)

Q?Este obligatorie infiintarea Asociatiei de proprietari?
A.

Da, conform Legii 230/2007 infiintarea Asociatiei de proprietari este obligatorie.

Art. 4. – (1)  Asociatia de proprietari are drept scop administrarea  si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii.

           (2) Consecintele neluarii masurilor de organizare si functionare cu privire la administrarea  si gestiunea proprietatii comune sunt in raspunderea juridica a tuturor proprietarilor sau a reprezentantilor acestora,  dupa caz.

Art. 5. –  (1) Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor  si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere.   

Q?Ce avantaje confera, statutul de Asociatie de Proprietari?
A.

1.Calitatea de persoana juridica cu drepturi depline in fata oricarei institutii publice de stat sau private;
2. Scutire de impozit pe veniturile obtinute de asociatie din inchirieri ale spatiilor comune
3.
Scutire la plata taxei judiciare de timbru pentru actiunile in instanta impotriva restantierilor sau a furnizorilor;
4. Privilegiu imobiliar asupra bunurilor mobile si imobile ale restantierilor, la judecatorie, astfel incat la data vanzarii apartamentelor/spatiilor aceasta operatiune sa nu se poata face decat dupa achitarea datoriilor catre asociatie;
5. Negocierea directa a contractelor de furnizare si intermedierea serviciilor publice de utilitati;
6. Aplicarea unui sistem propriu de penalizari,
7. Obtinerea de credite
8. Obtinere de finantari nerambursabile pentru proiecte in cadrul asociatiei de proprietari;
12. Posibilitatea deschiderii de conturi la banci;
13. Posibilitatea retribuirii tuturor celor care se implica in activitati practice sau cu raspundere in cadrul asociatiei;
16. Posibilitatea contorizarii individuale a consumurilor de apa, gaze etc

Q?Care sunt dezavantajele neconstituirii Asociatiei de Proprietari?
A.

1 .Lipsa calitatii de persoana juridica cu drepturi depline in fata oricarei institutii publice de stat sau private, inseamna ilegalitate in raporturile cu tertii.

2. Proprietarii nu au dreptul la scutiri de impozit pe veniturile obtinute de asociatie  din inchirieri ale spatiilor comune

3. Proprietarii nu au dreptul la scutiri la plata taxei judiciare de timbru pentru actiunile in instanta impotriva restantierilor  sau a furnizorilor

4.Nu se poate beneficia de o actiune simpla si rapida in justitie si de privilegiul imobiliar asupra bunurilor mobile si imobile ale restantierilor, Actionarea in instanta trebuie sa se faca in nume personal de catre fiecare proprietar in parte. Astfel, proprietarii buni-platnici suporta cheltuielile restantierilor.

5.Nu au reglementarea legala pentru a adopta un sistem propriu de penalizari,

6.Nu se pot deschide conturi bancare in numele asociatiei.

7.Nu se pot obtine finantari sau credite avantajoase, cu dobanda subventionata, pentru lucrari de consolidare, reabilitare sau modernizare a cladirii.

8.Nu se pot retribui persoanele care se implica in activitati practice sau cu raspundere in cadrul asociatiei.

Q?Un sediu social cu activitate ori un punct de lucru al unei societati comerciale poate fi autorizat fara acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor aferenti?
A.

Art. 42 Din legea 230/2007 spune:- “Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta fata de destinata initiala, conform proiectului initial al cladirii cu locuinte, se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii. 

Trebuie avut in vedere si ORDIN-ul Nr. 2594/C din 10 octombrie 2008 care la art. 69 (1) lit b spune: “In cazul in care imobilul este detinut in coproprietate, se vor prezenta, dupa caz, si acordul coproprietarilor, acordul asociatiei de proprietari (…)”

Q?Cat costa infiintarea unei asociatii de proprietari?
A.

Pretul ptr infiintarea Asociatiei de proprietari este intre 500-1500 RON in functie de nr apartamentelor, de numarul de blocuri care se asociaza (ptr ansambluri rezidentiale) sau nr de asociatii care se infiinteaza ptr un bloc cu mai multe scari.

Q?Asociatiile de proprietari platesc impozit? In speta: Daca asociatia de proprietari inchiriaza cuiva un spatiu de folosinta comuna,de ex uscatoria, cu contract de inchiriere, va trebui sa plateasca impozit pt veniturile obtinute din chirie?
A.

Asociatia de proprietari este scutita de impozit pe veniturile obținute de asociatie din inchirieri ale spațiilor comune, din activitați economice de orice natura etc., in condițiile legii.

Legea nr. 230 din 06/07/2007 defineste la Art 3 pct g) asociatia de proprietari ca fiind “forma de asociere autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu”

Cod Fiscal Art. 15. – (1) Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:
h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune;

Q?Care sunt drepturile proprietarilor?
A.

Fiecare proprietar, indiferent daca face parte sau nu din asociatia de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comuna din condominiu in conditiile stabilite de lege, de regulamente ale autoritatilor in drept, dar nici un proprietar nu poate folosi aceasta proprietate astfel incit sa lezeze drepturile sau interesele oricarui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul statut.

Q?Care sunt Drepturile membrilor Asociatiei de proprietari?
A.

sa participe cu vot deliberativ la adunarea generala a asociatiei de proprietari, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei.

b) sa solicite si sa primeasca, ori de cite ori este necesar si motivat, explicatii cu privire la calculul cotei de contributie afisat pe lista de plata si sa conteste, in scris, la comitetul executiv al asociatiei de proprietari

c) daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara statutului, acordului de asociere, legilor sau este de natura sa produca daune considerabile unei minoritati a proprietarilor, orice proprietar poate actiona in justitie valabilitatea respectivei decizii, in termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia;

d) sa solicite, in baza unei cereri catre presedintele asociatiei de proprietari, diminuarea temporara a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei (reducerea cheltuielilor de intretinere, dar nu si a cheltuielilor comune), daca lipsa din apartament este de cel putin 15 zile calendaristice pe luna;


f) sa beneficieze, cind este cazul, de toate facilitatile rezultate in urma activitatilor desfasurate de asociatia de proprietari, in functie de cota-parte de proprietate