Consultanta Juridica

Consultanta Juridica

Consultanta juridica

      Organizarea si functionarea Asociatiilor de Proprietari implica o serie de activitati specifice, reglementate de legea 230/2007 si normele de aplicare, impreuna cu legile si actele normative la care acestea fac referire. Realizarea acestor activitati  in concordanta cu legislatia in vigoare presupune cunoasterea si insusirea legislatiei specifice domeniului dar si permanenta actualizare a cunostintelor.

     Aceasta activitate este mare consumatoare de timp si trebuie facuta de persoane cu pregatire juridica astfel incat interpretarea si punerea in practica a legislatiei sa fie corecta.

     Pentru ca timpul tuturor este foarte important noi oferim consultanta juridica gratuita tuturor asociatiilor cu care avem incheiate contracte de prestari servicii.

     Consideram ca acest serviciu este binevenit mai ales la asociatiile care nu remunereaza Comitetul executiv si Presedintele.

     Cunoasterea legislatiei este importanta atat pentru functionarea corecta a Asociatiei de Proprietari cat si pentru functionarea eficienta a acesteia prin protectia pe care o ofera legea (Ex: instituirea privilegiului imobiliar, protectia impotriva viciilor ascunse ale constructiei, garantia constuctiei si a altor elemente posibillitatea calcularii penalitatilor,..)

L230/2007 Cap. II  Art. 4: “(2) Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.”

L230/2007 Cap. IV  Art. 32:“( (2) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau în solidar, dupa caz, în fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.”