Management de Proprietate

Management de Proprietate

Managementul Proprietatii

     Managementul proprietatii este activitatea pe care Comitetul executiv o deleaga catre administratorul angajat de Asociatia de proprietari in acest scop. Conform legii functia de administrator poate fi detinuta numai de personae (fizice sau juridice) atestate pt. aceasta activitate.

  Managementul proprietatii difera in functie de forma de proprietate:

     Managementul ansamblurilor de vile este un serviciu ce se adreseaza proprietarilor / coproprietarilor ansamblurilor de vile ce au in proprietate o cota comuna indiviza ce implica repartizarea cheltuielilor potrivit cotelor de proprietate.

         Managementul condominiilor este un serviciu ce se adreseaza proprietarilor / coproprietarilor de condominii – cladiri multi-etajate, blocuri cu apartamente.

            Managemetul proprietatii presupune realizarea urmatoarelor activitati specifice:

administrare tehnica
administrare financiara
caserie

     In functie de complexitatea imobilului si de structura si disponibilitatea comitetului executiv, managementul proprietatii poate cuprinde doar activitatiile de baza sau, si activitati complexe (gestionarea problemelor de garantie a cladirii, tinerea la zi a cartii cladirii, management si previziune financiara, consultanta tehnica si juridica..).

     De asemenea gama de servicii auxiliare pe care le poate oferi administratorul poate fi foarte variata:

-inlocuiri/reparatii instalatii sanitare, tevi comune sau individuale,
-instalatii electrice
-verificari ale instalatiilor de gaze naturale,
-service si revizii ale echipamentelor de incalzire si climatizare.
-amenajari exterioare, Ingrijire spatii verzi
-hidroizolatii terase, acoperisuri
-termoizolatii fatade
-alpinism utilitar
-tamplarie PVC, tamplarie aluminiu
-curatenie, dezinsectie si deratizare,
-dezapezire,
-coserit

     Managementul proprietatii este cel mai important serviciu pe care o Asociatie de proprietari il cotracteaza si de calitatea acestuia depinde in mare masura calitatea utilizarii proprietatii comune dar si private.

L230/2007 Cap. IV  Art. 34:” (1) Administrarea, întretinerea, investitiile si reparatiile asupra proprietatii comune sunt în sarcina asociatiei de proprietari.

(2) Asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, întretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.”

L230/2007 Cap. I  Dispozitii gentale, definitii – Art. 3:“ k) atestat – actul care dovedeste calitatea de administrator de imobil.”

HG 1588/2007 ART. 17 ” (5) Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari.