Management Financiar

Management  Financiar

     Activitatea financiara a Asociatiei de proprietari nu se rezuma la calculul cotelor de intretinere controlul si avizarea acestora de catre comisia de cenzori, incasarea cotelor de intretinere si plata facturilor de utilitati.

     Asociatiile de proprietari au obligatia de a organiza contabilitatea in partida simpla si de a intocmi situatiile financiare,  (registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii/de rulment/sumelor special/fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor)

     De asemenea exista obligatia depunerii situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv, întocmita potrivit ordinului Ministrului Economiei si Finantelor

Previziune financiara:

     Anual Comitetul executiv trebuie sa intocmeasca proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si sa il aprobe in Adunarea Generala. Pe baza acestui document Comitetul executiv poate angaja cheltuieli in cursul anului si tot pe baza lui se face descarcarea de gestiune a Comitetului

     Cenzorul verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli si gestiunea financiar-contabila;

     Fluxul operatiunilor de trezorerie poate genera disponibilitati banesti in anumite perioade in conturile asociatiei care pot fi folosite pentru instrumente de economisire generatoare de venituri (depozite, titluri de stat..). Ex: fondul de rulment, provizioanele facute de Asociatia de proprietari in timpul verii pt acoperirea cheltuielilor din perioada iernii – fond special, venituri din cedarea folosintei proprietatii comune, excedentele pe perioada dintre incasare si plata furnizorilor..

     Un alt aspect il reprezinta fiscalitatea. In functie de necesitatiile Asociatiei pot fi incheiate diverse tipuri de contracte (cu persoane juridice, PFA-uri, persoane fizice pe baza de conventie civila, contracte de munca). Pentru fiecare tip de contract atat taxarea cat si obligatiile partilor sunt diferite (declarare venituri, retinere la sursa, depunere declaratii fiscale, si contributii sociale). Tratarea corecta a fiscalitatii poate duce la optimizare fiscala si reducerea cheltuielilor asociatiei.

L230/2007 Cap. V  ART. 45: ” (2) Înainte de începutul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor în adunarea generala un buget anual de venituri si cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizarii si functionarii acesteia.”

L230/2007 Cap. VI  ART. 55: “ Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, exercita controlul asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari.

L230/2007 Cap. IV  Art. 21: “(1) Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica ori juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii.

L230/2007 Cap. IV  Art. 33: “(3) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund personal sau în solidar, în fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.”