Secretariat

Secretariat

SECRETARIAT AL COMITETULUI EXECUTIV

Activitatea comitetului executiv si a Presedintelui genereaza numeroase documente care trebuiesc intocmite, semnate si parafate, publicate, arhivate in conformitate cu cerintele legii.

     Aceasta activitate este mare consumatoare de timp nu numai pentru intocmirea si publicarea documentelor dar si pt consultarea si interpretarea legilor care le reglementeaza. Pentru ca timpul tuturor este foarte important va oferim acest serviciu care va degreva Comitetul si Presedintele de sarcini administrative astfel incat acestia sa se concentreze pe aborbarea si rezolvarea problemelor imobilului.

     Consideram ca acest serviciu este binevenit mai ales la asociatiile care nu remunereaza Comitetul executive si Presedintele.

  • Intocmirea si redactarea documentelor necesare/obligatorii pentru functionarea si organizarea Comitetului Executiv si a Asociatiei de proprietari (registre, hotarari comitet/AGA, convocatoare, cererei, sesizari, raspunsuri, decizii….)
  • intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli
  • pregatirea desfasurarii adunarilor generale;
  • consultanta juridica

 

L230/2007 Cap. IV  Art. 29:“(2) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin.”

L230/2007 Cap. IV  Art. 25:” (4) Hotarârile adunarilor generale se consemneaza în registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, în scris, tuturor proprietarilor.“

L230/2007 Cap. IV  Art. 30:“( (3) Deciziile comitetului executiv se consemneaza în registrul de decizii al comitetului executiv.”

L230/2007 Cap. IV  Art. 32:“( (2) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau în solidar, dupa caz, în fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.”