Adiministratie

ADMINISTRATIE –  Managementul de proprietate al condominiului

L230/2007 Cap. IV  Art. 34:” (1) Administrarea, întretinerea, investitiile si reparatiile asupra proprietatii comune sunt în sarcina asociatiei de proprietari.

(2) Asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, întretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.”

L230/2007 Cap. I  Dispozitii gentale, definitii – Art. 3:“ k) atestat – actul care dovedeste calitatea de administrator de imobil.”