Administratie Tehnica

 ADMINISTRARE TEHNICA (500-1.500 lei/luna – 5-20 lei/apt.)

  • gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti;
  • efectuarea formalitatilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea si întretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;
  • inspectarea periodica a imobilului pentru asigurarea bunei funcationari a acestuia;
  • asigurarea echipelor pentru interventie, reparare si intretinere a cladirii;
  • citirea contoarelor de utilitati (principale si secundare), inclusive a contoarelor individuale (apometre);
  • managementul contractelor de garantie si revizii periodice (necesare/legale);
  • asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor cu privire la proprietatea comuna;
  • gestionarea modului de îndeplinire a obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor în raport cu autoritatile publice si respectarea Regulamentului de Ordine Interioara;
  • call center permanent pt. probleme urgente – timp de interventie garantat;
  • intocmirea si actualizarea Cartii de Imobi;