Financiar-Contabilitate

FINANCIAR – CONTABILITATE (150-500 lei/luna – 2-4 lei/apt.)

  • calculul cotelor de intretinere prin repartizarea cheltuielilor pe proprietati individuale;
  • organizarea contabilitatii in partida simpla si întocmirea situatiilor financiare,  (registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii/de rulment/sumelor special/fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor)
  • întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli
  • depunerea situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv, întocmita potrivit ordinului Ministrului Economiei si Finantelor

 

L230/2007 Cap. V  ART. 45: ” (2) Înainte de începutul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor în adunarea generala un buget anual de venituri si cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizarii si functionarii acesteia.”

L230/2007 Cap. VI  ART. 55: “ Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, exercita controlul asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari.