Cenzor

CENZOR (100-300 lei/luna)

  • Verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotarârilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;
  • Verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
  • Verifica gestiunea financiar-contabila;
  • Cel putin o data pe an, întocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunând masuri.

 

L230/2007 Cap. IV  Art. 21: “(1) Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica ori juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii.

L230/2007 Cap. IV  Art. 33: “(3) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund personal sau în solidar, în fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.”