Infiintarea Asociatiei de proprietari

INFIINTAREA SI INREGISTRAREA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI (500 – 1.500 lei)

  • Conceperea si redactarea Statutului, Acordului de Asociere , Regulamentului de Ordine Interioara, a convocatorului si a procesului-verbal al adunării generale de constituire.
  • Depunerea  Cererii pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari;
  • Obtinerea documentelor si avizelor necesare functionarii asociatiei de proprietari

L230/2007 Cap. II  Art. 4: “(2) Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.”