Ne poți trimite oricând un mesaj pentru a afla detalii despre domeniul administrării de imobile sau a ne cere o oferă. Totuși, îți lăsăm mai jos o serie de răspunsuri pentru cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit.

Întrebări frecvente

Condominiul este ca o comunitate, unde unele spații sunt deținute individual, precum apartamentele, iar altele sunt comune, ca și holurile sau zonele de parcare. Este un fel de "cartier privat", unde oamenii împart și contribuie la întreținerea și funcționarea comună a locației.

Extrasul din lege ce face referire la acest aspect:

Condominiul (sau imobilul) reprezintă o proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate din apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, iar restul, părți aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile in care se poate delimita proprietatea comuna. (Art. 3 din Ordinul nr. 233/2004 din 30.08.2004)

Nu. Înființarea asociației de proprietari nu este prevăzută ca obligație expresă în legea 196/2018, dar...

Extrasul din lege ce face referire la acest aspect:

Art. 11. (2) Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestiunea proprietății comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanților acestora, după caz.

Statutul de asociație de proprietari oferă o serie de avantaje, listăm câteva mai jos:

 • Calitatea de persoana juridică cu drepturi depline în fata oricărei instituții publice de stat sau private;
 • Asigura parghiile pentru buna intretinere a imobilului, repartizarea corecta a costurilor de intretinere si colectarea cotelor de intretiere de la toti locatarii;
 • Scutire de impozit pe veniturile obținute de asociație din închirieri ale spațiilor comune
 • Scutire la plata taxei judiciare de timbru pentru acțiunile în instanță împotriva restanțierilor sau a furnizorilor
 • Privilegiu imobiliar asupra bunurilor mobile și imobile ale restanțierilor, la judecătorie, astfel încât la data vânzării apartamentelor / spațiilor această operațiune să nu se poată face decât după achitarea datoriilor către asociație
 • Negocierea directă a contractelor de furnizare și intermedierea serviciilor publice de utilități
 • Aplicarea unui sistem propriu de penalizări,
 • Obținerea de credite
 • Obținerea de finanțări nerambursabile pentru proiecte în cadrul asociației de proprietari;
 • Posibilitatea deschiderii de conturi la băncii;
 • Posibilitatea remunerării tuturor celor care se implică în activități practice sau cu răspundere în cadrul asociației;
 • Posibilitatea contorizării individuale a consumurilor de apă, gaze. 

Proprietarii au dreptul să folosească zonele comune ale condominiului, dar trebuie să respecte regulile stabilite de lege și de asociația de proprietari. Nu pot însă să încalce drepturile sau interesele altor proprietari, precum cele prevăzute în statutul asociației. Este important să ne respectăm unii pe alții și să ne asigurăm că toți locuitorii se simt în siguranță și confortabil în cadrul comunității noastre.

Extrasul din lege ce face referire la acest aspect:

Fiecare proprietar, indiferent dacă face parte sau nu din asociația de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comună din condominiu în condițiile stabilite de lege, de regulamente ale autorităților în drept, dar nici un proprietar nu poate folosi aceasta proprietate astfel încât să lezeze drepturile sau interesele oricărui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin statutul asociatiei.

Membrii asociației de proprietari beneficiază de o serie de drepturi importante, printre care se numără:

 • Să participe cu vot deliberativ la adunarea generală a asociației de proprietari, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației.
 • Să solicite și să primească, ori de câte ori este necesar și motivat, explicații cu privire la calculul cotei de contribuție afișat pe lista de plată și să conteste, în scris, la comitetul executiv al asociației de proprietari
 • Dacă o decizie a asociației de proprietari este contrară statutului, acordului de asociere, legilor sau este de natură să producă daune considerabile unei minorități a proprietarilor, orice proprietar poate acționa în justiție valabilitatea respectivei decizii, în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia
 • Să solicite, în baza unei cereri către președintele asociației de proprietari, diminuarea temporară a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației (reducerea cheltuielilor de întreținere, dar nu și a cheltuielilor comune), dacă absența din apartament este de cel puțin 15 zile calendaristice pe lună.
 • Să beneficieze, când este cazul, de toate facilitățile rezultate în urma activităților desfășurate de asociația de proprietari, în funcție de cota-parte de proprietate

 

Legea stipulează că pentru a schimba destinația unui spațiu dintr-un bloc de locuințe, este necesar acordul comitetului executiv și acceptul vecinilor direcți afectați, atât deasupra, cât și dedesubtul acestuia. Astfel, pentru a transforma un apartament în sediu social sau punct de lucru comercial, este esențial să obții consimțământul acestora.

Extrasul din lege ce face referire la acest aspect:

Schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, față de destinația inițială, conform proiectului inițial al clădirii cu locuințe, se poate face numai cu avizul comitetului executiv și cu acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării.

Procentul aplicat pentru calcularea penalizărilor în caz de restanțe la întreținere este de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, însă ele se aplică numai după o perioadă de 30 de zile care depășește termenul stabilit pentru plată. Este important să fim la curent cu aceste reguli pentru a evita neplăcerile și pentru a ne îndeplini obligațiile către comunitatea noastră de proprietari.

Extrasul din lege ce face referire la acest aspect:

(1) Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice suma cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioada de 30 de zile care depășește termenul stabilit pentru plata, fără ca suma penalizărilor să poată depăși suma la care s-au aplicat.

Delimitarea instalațiilor se face la punctul de branșare, unde instalațiile proprietarului se conectează la cele comune. Acest punct reprezintă și punctul de separare al proprietății.

Extrasul din lege ce face referire la acest aspect:

Punctul de delimitare / separare a instalațiilor reprezintă locul în care se branșează instalațiile aflate in proprietatea sau în administrarea furnizorului la instalațiile utilizatorului. Punctul de racordare / branșare constituie în același timp și locul în care se face delimitarea / separarea instalațiilor din punct de vedere al proprietății. (Art. 3 din Ordinul nr. 233/2004 din 30.08.2004)

Cota indiviză reprezintă partea din proprietatea comună a imobilului care revine fiecărui proprietar. Aceasta este calculată ca procent din suprafața totală utilă a imobilului și este menționată în actul de vânzare-cumpărare al apartamentului.

 

Da. Firma noastră are angajați care au urmat cursuri de specialitate și care au obținut atestatul de administrator imobile. Conform legii, nu poate desfășura activității de administrare decât o firma sau o persoana fizica atestată.

Extrasul din lege ce face referire la acest aspect:

(1) Administrarea, întreținerea, investițiile și reparațiile asupra proprietății comune sunt în sarcina asociației de proprietari.

(2) Asociația de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcția de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreținerii, investițiilor și reparațiilor asupra proprietății comune.” 

Dispoziții generale, definiții – Art. 3:“ k) atestat – actul care dovedește calitatea de administrator de imobil.”

Suprafața utilă a apartamentului cuprinde totalitatea spațiilor funcționale, precum livingul, dormitoarele, băile, bucătăria și zonele de depozitare, conform documentelor de proprietate sau contractului de vânzare-cumpărare, excluzând suprafața zonelor exterioare adiacente apartamentelor și a balcoanelor.

Extrasul din lege ce face referire la acest aspect:

Suprafața utilă a apartamentului reprezintă suma tuturor suprafețelor ale încăperilor, așa cum este înscrisă în actul de proprietate sau in contractul de vânzare - cumpărare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, duș, bucătărie, spații de depozitare și de circulație din interiorul locuinței. Nu cuprinde: suprafața logiilor și a balcoanelor. (Art. 3 din Ordinul nr. 233/2004 din 30.08.2004)

×
Telefon:

+40 721 258 385

Mail:

mircea@administratorbloc.eu

Adresă:

Str. Candiano Popescu, nr. 1, București

  ro_RORomanian