Administrator Bloc

Descoperă soluțiile noastre profesioniste de administrare a proprietăților și construire a unui mediu sigur și confortabil pentru locatari. Suntem aici pentru a gestiona eficient și responsabil bunurilor imobiliare, având grijă de  întreținere, finanțe și toate aspectele administrative legate de un bloc sau un ansamblu rezidențial.

Asigurăm o bună comunicare între proprietari, președinte sau membrii comitetului executiv, precum și gestionarea patrimoniului si managementul  furnizorilor, partenerilor și colaboratorilor asociației, alături de relația cu autoritățile în probleme de administrare a condominiului.

Serviciile de adminstrare a proprietatii comune includ:

 • Gestionarea bunurilor materiale și echipamentelor deținute de asociație.
 • Consilierea președintelui / membrilor comitetul executiv în legătură modalitatea de intervenție sau soluționare a defecțiunilor sau situațiilor ce necesită remediere. 
 • Întocmirea planului de întreținere preventivă pe baza recomandărilor furnizorilor de echipamente și proiectantului instalațiilor și sistemelor; întocmirea planului de mentenanță stabilit împreună cu subcontractorii care execută revizii periodice (cu personal specializat).
 • Achiziția de materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente proprietății comune, pe baza unui buget aprobat anterior de comitetul executiv.
 • Gestionare relației cu furnizorii de bunuri și servicii și verificarea implementării obligațiilor contractuale.
 • Gestionarea furnizorilor și contractelor de garanție sau pentru reviziile tehnice periodice, necesare sau obligatorii.
 • Asigurarea cunoașterii și respectării regulilor cu privire la proprietatea comună.
 • Asigurarea unei comunicări eficiente și gestionarea relației cu președintele, asociația de proprietari și cu terțele părți implicate în procesul de mentenanță pentru o funcționare armonioasă a imobilelor.
 • Gestionarea modului de îndeplinire a obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor în raport cu autoritățile publice și respectarea Regulamentului Condominiului.
 • Sprijin pentru întocmirea și actualizarea cărții de imobil pe baza declarațiilor scrise și semnate ale locatarilor depuse la asociație.
 • Coordonare planului de întreținere preventivă și evaluări ale stării instalațiilor și sistemelor, monitorizarea execuției planului de revizii.
 • Consultanță juridică, tehnică și procedurală pentru președinte și comitetul executiv în legătură cu activitatea asociației de proprietari.
 • Contractarea de furnizori externi în numele asociație. Aceasta se întâmplă în cazul lucrărilor medii-mari sau foarte specializate. Contractarea lucrărilor se face doar cu aprobarea președintelui și comitetului.

Ne asigurăm de o comunicare eficientă prin intermediul ședințelor periodice, comunicării constante prin email sau avizier, și prin intermediul platformelor online dedicate membrilor asociației.

Asigurăm respectarea tuturor aspectelor legale și regulamentare prin monitorizarea continuă a modificărilor legislative, consultarea cu experți juridici specializați, cu cenzorii, și comunicarea transparentă și clară a cerințelor legale către toți membrii asociației.

Prin identificarea și implementarea de soluții de economisire a energiei, gestionarea deseurilor, gestionarea eficientă a contractelor cu furnizorii de servicii și echipamente, precum și planificarea preventivă a întreținerii. Aceste măsuri ajută la optimizarea eficienței operaționale și la reducerea cheltuielilor pe termen lung.

Secretariat al comitetului executiv

Managementul documentelor ce trebuie întocmite, semnate sau ștampilate, publicate...

Mai Mult...

Administrare financiar – contabilă

Evidența completă a documentelor financiare și a costurilor reprezintă un alt pilon important în administrare..

Mai Mult...
×
Telefon:

+40 721 258 385

Mail:

mircea@administratorbloc.eu

Adresă:

Str. Candiano Popescu, nr. 1, București

  ro_RORomanian