Activitatea asociatiei de proprietari, a comitetului executiv și a președintelui generează numeroase documente care trebuie întocmite, semnate și ștampilate, publicate, arhivate în conformitate cu cerințele legii.

Acest serviciu este binevenit mai ales pentru asociațiile care nu remunerează comitetul executiv și președintele.

Activitățile pe care le prestăm:

  • Întocmirea și redactarea documentelor necesare / obligatorii pentru funcționarea si organizarea comitetului Executiv și a asociației de proprietari (registre, hotărâri comitet / AGA, convocatoare, cereri, sesizări, răspunsuri, decizii)
  • Întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli
  • Pregătirea desfășurării adunărilor generale.
  • Consultanta juridică (L196/2018)

Extras din lege ce face referire la activitatea de secretariat:

“(2) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.”

:” (4) Hotărârile adunărilor generale se consemnează în registrul de procese-verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii comitetului executiv si se comunica, în scris, tuturor proprietarilor.“

:“( (3) Deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul de decizii al comitetului executiv.”

L196/2018 Art: 58:“( (2) Pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau pentru depășirea atribuțiilor legale și statutare, președintele asociației de proprietari, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, cenzorul răspund personal sau solidar pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților, după caz. ”

Secretariatul comitetului executiv are rolul de a gestiona documentele și activitățile ce tin de functionarea comitetului sau asociației de proprietari, întocmind și redactând documente necesare, organizând adunările generale și oferind suport pentru funcționarea eficientă a comitetului.

Secretariatul comitetului executiv oferă servicii precum întocmirea și redactarea documentelor necesare pentru comitet și adunările generale, pregătirea bugetului de venituri și cheltuieli, consultanță juridică conform legislației în vigoare și pregătirea desfășurării adunărilor generale.

O asociație de proprietari poate beneficia de serviciile secretariatului comitetului executiv prin asigurarea unei gestionări eficiente a documentelor și activităților administrative, facilitând procesele de luare a deciziilor și respectând prevederile legale și statutare ale asociației.

Administrare Tehnică

Unul dintre serviciile importante în administrare este identificarea și rezolvarea problemelor tehnice..

Mai Mult...

Administrare financiar – contabilă

Evidența completă a documentelor financiare și a costurilor reprezintă un alt pilon important în administrare..

Mai Mult...
×
Telefon:

+40 721 258 385

Mail:

mircea@administratorbloc.eu

Adresă:

Str. Candiano Popescu, nr. 1, București

    ro_RORomanian