Administrator Bloc

Primul pas în administrarea unui imobil recent dat în folosință este înființarea asociației de proprietari. Oferim atât consultanță și suport, cât și servicii practice de înregistrare a asociației ca entitate juridică. 

Asociația de proprietari este forma juridică de organizare și asociere autonomă, fără scop lucrativ, a proprietarilor dintr-un condominiu. Are ca obiectiv administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

Această procedură implică o serie de acțiuni:

  • Conceperea și redactarea Statutului, Acordului de Asociere , Regulamentului de Ordine Interioară, a convocatorului și a procesului-verbal al adunării generale de constituire.
  • Organizarea adunării generale de constituire a asociației de proprietari.
  • Depunere la Judecătorie a cererii pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietarii și înregistrarea la Administrația Financiară.
  • Obținerea documentelor și avizelor necesare funcționării asociației de proprietari

Extras din lege ce face referire la înființarea și înregistrarea asociației de proprietari:

L196/2018 Cap. II  Art. 11: “(2) Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestiunea proprietății comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanților acestora, după caz.”

Pentru înființarea unei asociații de proprietari, sunt necesare documente precum statutul, acordul de asociere, regulamentul de ordine interioară, convocatorul și procesul-verbal al adunării generale de constituire. Procedurile includ organizarea adunării generale de constituire și depunerea cererii de înregistrare la Judecătorie și la Administrația Financiară.

Înființarea unei asociații de proprietari aduce beneficii precum gestionarea eficientă a imobilului, participarea la deciziile care vizează întreținerea și administrarea clădirii, asigurarea respectării drepturilor și obligațiilor proprietarilor, și consolidarea comunității locative.

Consultanța este esențială în procesul de înființare a unei asociații de proprietari, oferind expertiză în redactarea documentelor necesare, organizarea adunărilor generale, îndrumarea în respectarea legislației și obținerea avizelor și aprobărilor necesare pentru funcționarea legală a asociației.

Administrare financiar – contabilă

Evidența completă a documentelor financiare și a costurilor reprezintă un alt pilon important în administrare..

Mai Mult...

Secretariat al comitetului executiv

Managementul documentelor ce trebuie întocmite, semnate sau ștampilate, publicate...

Mai Mult...
×
Telefon:

+40 721 258 385

Mail:

mircea@administratorbloc.eu

Adresă:

Str. Candiano Popescu, nr. 1, București

    ro_RORomanian