Secretariat

SECRETARIAT AL COMITETULUI EXECUTIV (150-300 lei/luna)

     Activitatea comitetului executiv si a Presedintelui genereaza numeroase documente care trebuie intocmite, semnate si parafate, publicate, arhivate in conformitate cu cerintele legii.

     Consideram ca acest serviciu este binevenit mai ales la asociatiile care nu remunereaza Comitetul executiv si Presedintele.

  • Intocmirea si redactarea documentelor necesare/obligatorii pentru functionarea si organizarea Comitetului Executiv si a Asociatiei de proprietari (registre, hotarari comitet/AGA, convocatoare, cererei, sesizari, raspunsuri, decizii….)
  • intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli
  • pregatirea desfasurarii adunarilor generale;
  • consultanta juridica

 

L230/2007 Cap. IV  Art. 29:“(2) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin.”

L230/2007 Cap. IV  Art. 25:” (4) Hotarârile adunarilor generale se consemneaza în registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, în scris, tuturor proprietarilor.“

L230/2007 Cap. IV  Art. 30:“( (3) Deciziile comitetului executiv se consemneaza în registrul de decizii al comitetului executiv.”

L230/2007 Cap. IV  Art. 32:“( (2) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau în solidar, dupa caz, în fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.”